16.05.2016

Motywacja

Wiele inspiracji, przy realizowaniu tego projektu, popłynęło z atari ("Robbo", "Crystal Mines 2"), amigi ("Stone Age", "Imagems") i gp2x'a ("Sqrxz").
Czyli niemodna inspiracja najczęściej prowadzi do niemodnego projektu. Mimo to, "niemodny" nie musi oznaczać "no modding".

12.05.2016

Dlaczego użyłem SDL 1.2, a nie 2.0, w tym projekcie

Próbowałem SDL'a w wersji 2.0 jakiś czas temu, w środowisku programistycznym MinGW, na Win. XP i słyszałem, że ta wersja ma jeszcze jakieś niedociągnięcia. W przypadku zaistnienia potrzeby użycia GPU jest jeszcze biblioteka SDL_gpu, która  rekompensuje brak wspomagania grafiki w SDL'u 1.2.
Poza tym, aplikacja która kładzie nacisk na użyteczność (lub długotrwałą grywalność) i nie wymaga efekciarskich bajerów wizualnych dla poklasku, może korzystać tylko z CPU, w ten sposób staje się bardziej przenośna, bez fizycznej zależności od GPU (i standardów z nim związanych) jakiejś konkretnej korporacji lub konsorcjum. Piksele to tylko piksele, są apolityczne.

07.05.2016

Przemieszczanie obiektu wizualnego

W grze przemieścić można obiekty, które niekoniecznie muszą mieć animowane sekwencje ramek, dlatego funkcje realizujące przemieszczanie są składowymi ogólnego obiektu wizualnego (zdefiniowane w "engine2d\resources.cpp").
Funkcja visObj::startMove dodaje timer z callback'iem (visObjCallback) do rzucania zdarzenia programowego EVENT_MOVE_OBJ, które jest wykorzystywane do aktualizacji macierzy sektorów, poprzez funkcję visObj::deltaMove, oraz do renderowania tego obiektu funkcją visObj::draw.

Funkcja visObj::deltaMove, oprócz modyfikowania współrzędnych, wykonuje też następujące czynności:
* Oblicza jakie jest nowe położenie obiektu w macierzy sektorów (poprzez ustawione wcześniej zmienne: dx, dy).
* Oblicza nowy rozmiar (w sektorach) zajmowany przez obiekt w macierzy sektorów (po aktualizacji współrzędnych).
* Modyfikuje kontenery sektorów ze wskaźnikami do tego obiektu (jeżeli położenie lub rozmiar obiektu wykroczył poza sektory z wcześniejszego stanu).
* Sprawdza czy przemieszczenie nie osiągnęło ustalonego wcześniej zasięgu (poprzez zmienne: x_moveRange, y_moveRange), jeżeli tak to przemieszczenie jest zastopowane za pomocą visObj::stopMove.

06.05.2016

Modernizacja obiektu wizualnego

Postanowiłem przebudować trochę sposób dostępu do struktury okna, z każdego obiektu wizualnego (w tym animacji). Pliki źródłowe, których dotyczą te modyfikacje to: "engine2d\resources.h", "engine2d\resources.cpp", "engine2d\screen.cpp" (funkcja theWindow::putOnMatrix).
Wcześniej tylko obiekt animacji typu tileSeq zawierał wskaźnik do okna. Teraz, w taki wskaźnik jest wyposażony każdy obiekt wizualny typu visObj. Pociąga to za sobą kilka zmian w sposobie  przygotowywania obiektów przy budowie mapy.

Obecnie, zainicjowanie animacji (np. dla okna planszy) wygląda w ten sposób:
someAnimation.actualVO = Game.screens[ SCREEN_GAME ].windows[ WINDOW_LEVEL ]->putSeqOnMatrix( plane, &someAnimation, posX, posY );

Bez dodatkowej linii dowiązującej tę animację do konkretnego okna:
someAnimation.win = Game.screens[ SCREEN_GAME ].windows[ WINDOW_LEVEL ];


Funkcja składowa putSeqOnMatrix jest nadbudówką funkcji putOnMatrix. Samodzielnie sprawdza, która powierzchnia stanowi aktualną ramkę animacji, poprzez zmienną actualSeq w obiekcie tileSeq.