06.05.2016

Modernizacja obiektu wizualnego

Postanowiłem przebudować trochę sposób dostępu do struktury okna, z każdego obiektu wizualnego (w tym animacji). Pliki źródłowe, których dotyczą te modyfikacje to: "engine2d\resources.h", "engine2d\resources.cpp", "engine2d\screen.cpp" (funkcja theWindow::putOnMatrix).
Wcześniej tylko obiekt animacji typu tileSeq zawierał wskaźnik do okna. Teraz, w taki wskaźnik jest wyposażony każdy obiekt wizualny typu visObj. Pociąga to za sobą kilka zmian w sposobie  przygotowywania obiektów przy budowie mapy.

Obecnie, zainicjowanie animacji (np. dla okna planszy) wygląda w ten sposób:
someAnimation.actualVO = Game.screens[ SCREEN_GAME ].windows[ WINDOW_LEVEL ]->putSeqOnMatrix( plane, &someAnimation, posX, posY );

Bez dodatkowej linii dowiązującej tę animację do konkretnego okna:
someAnimation.win = Game.screens[ SCREEN_GAME ].windows[ WINDOW_LEVEL ];


Funkcja składowa putSeqOnMatrix jest nadbudówką funkcji putOnMatrix. Samodzielnie sprawdza, która powierzchnia stanowi aktualną ramkę animacji, poprzez zmienną actualSeq w obiekcie tileSeq.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz