30.04.2016

Odświeżanie animacji

Obiekt animacji typu tileSeq zawiera wskaźnik do okna (poprzez wskaźnik do aktualnej ramki actualVO), w którym ma być wyświetlany, za pomocą funkcji theWindow::redrawField. Po upływie czasu przerwy między przejściami ramek, wyświetlana i odświeżana jest kolejna ramka, poprzez funkcję składową tileSeq::draw(). Indeks tej ramki ustalany jest za pomocą sumy wartości zmiennej actualFrame w aktualnej sekwencji i zmiennej nextFrame. Jeżeli zmienna nextFrame ma wartość ujemną wtedy taka animacja będzie odtwarzana wstecz.

Jeżeli aktualna ramka osiągnie indeks graniczny, dla jej sekwencji, wtedy aktualny indeks ustawiany jest na początek w tej sekwencji (w przypadku zapętlonej animacji), lub jest wstrzymywana cała animacja (poprzez wyłączenie timera dla tego obiektu).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz