02.04.2016

Format zapisu mapy

W katalogu "data\levels" znajdują się pliki zasobów związanych z mapami i informacjami do wyświetlenia dla gracza, przed określoną misją.
Format zapisu mapy stanowi standardowy tekst ASCII. Podstawowa jednostka obszaru mapy reprezentowana jest przez dwa znaki. Np.: "##" - ściana, ".," - podłoga, "';" - woda, ">>" - ruchoma platforma wodna, "k2" - zielony klucz, itd.
Pierwsza mapa samouczka, w pliku "data\levels\tutorial 1", wygląda następująco:

120 100 9 0 7 0 8 5 intro1
.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,';';';';';
.,##############.,.,';';';';';
.,##.,.,.,.,.,##.,.,.,';';';';
.,##.,.,g1.,.,##.,.,.,.,';';';
.,####.,.,.,.,d2.,b2.,.,.,';';
.,##.,.,g3.,.,##.,.,.,PL.,';';
.,##############.,.,.,.,';';';
.,##.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,';';';
.,##.,';';c#';';.,.,';';';';';
.,##.,';';k2>>';.,.,';';';';';
.,##.,';';';';';.,.,';';';';';
.,##.,.,.,.,.,.,.,.,';';';';';
.,##############.,.,';';';';';
.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,';';';';';
.
g1....
..b2..
....g3
W pierwszej linii znajdują się podstawowe informacje odnośnie tej mapy i początkowe zasoby pojazdu: czas w sekundach, paliwo, HP, amunicja (3 typy), modyfikatory uszkodzeń, "intro1" to nazwa pliku, w którym zapisane są informacje wprowadzające (wyświetlane dla gracza przed misją).
Linie pod mapą definiują cel ukończenia misji - ułożenie odpowiednich obiektów, w odpowiedniej kombinacji (można zdefiniować wiele następujących po sobie celów).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz