29.04.2016

Funkcja do sprawdzania obszaru wspólnego dwóch przestrzeni dwuwymiarowych

Funkcja do obliczania obszaru wspólnego dwóch przestrzeni dwuwymiarowych, w tym projekcie, użyta jest do sprawdzenia czy wyświetlany obiekt wizualny nie wychodzi poza okno lub widzialny obszar do odświeżenia zmian (taki obszar nie musi mieć rozmiarów całego okna). W przyszłości będzie też potrzebna do detektora kolizji.

Definicja tej funkcji znajduje się w "engine2d\resources.cpp", a jej deklaracja wygląda następująco:

bool jointField( _POS f1x, _POS f1y, _SIZE f1w, _SIZE f1h, _POS f2x, _POS f2y, _POS f2w, _POS f2h, _POS& jf1x, _POS& jf1y, _SIZE& jfw, _SIZE& jfh );

Pierwsze osiem argumentów tej funkcji to pozycja i rozmiary obydwu obszarów. Kolejne argumenty referencyjne zawierają wynikowy obszar wspólny, czyli jego pozycję (jf1x, jf1y) względem pierwszego obszaru, oraz szerokość i wysokość (jfw, jfh).
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz