22.04.2016

Dodanie animacji do macierzy sektorów

Animacja jako obiekt typu tileSeq jest zdefiniowana w "engine2d\resources.h". Zawiera kontener z ramkami typu _SURFACE, identyfikator animacji, wektor z sekwencjami, aktualnie ustawiona sekwencja, położenie i wskaźnik do aktualnie wyświetlanej ramki.
Pojedyncza sekwencja zwiera informacje - od której do której ramki odtwarzać określoną animację. Każda animacja może być wyświetlana na wiele sposobów np. od końcowej do początkowej ramki, albo np. od ramki piątej do osiemnastej i właśnie do tego służą sekwencje.
Tworzenie obiektu animacji może przebiegać na dwa sposoby. Pierwszy, poprzez konstruktor z podaną ścieżką do pliku mozaiki, z której ma zostać utworzona animacja. Drugi sposób, poprzez użycie funkcji składowej tileSeq::prepare( tileSet* t ). Przypomnę, że obiekt typu tileSet zawiera kontener z już załadowanymi powierzchniami RGBA (typu _SURFACE). Domyślnie jest tworzona jedna sekwencja: od ramki pierwszej (z indeksem 0) do ramki ostatniej.
Dodanie takiej animacji do macierzy sektorów (w celu jej przyszłego wyświetlenia), w określonym oknie, na konkretną pozycję, odbywa się za pomocą funkcji theWindow::putSeqOnMatrix.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz