21.03.2016

Narzędzie do przygotowywania plików graficznych

ImageMagick jest prawdopodobnie najlepszym narzędziem do przygotowywania mozaiki (i nie tylko) grafik wykorzystywanych w tego typu projektach.

Np., aby utworzyć mozaikę składającą się z kilku obrazków, jeden pod kolejnym, do postaci jednego pliku:
# convert 1.png 2.png 3.png 4.png -append all.png
albo: # convert -append *.png all.png
Należy pamiętać, że w tym drugim przypadku pliki są brane w kolejności alfabetycznej (a nie numerycznie naturalnej).

Np., aby powycinać z dużego pliku mniejsze obrazki o określonych rozmiarach (np. 16 na 32 pikseli) i zapisać je w oddzielnych plikach, z indeksami 3 cyfrowymi z wypełnieniem po lewej cyfrą 0:
# convert -crop 16x32 big_file.png %03d_out.png
Tworzenie indeksów z tą samą liczbą cyfr jest ważne, gdy później chcemy zachować numerycznie naturalną kolejność w przypadku podania tych plików maską "*_out.png" do innych operacji.

Np., aby wypakować z animacji poszczególne ramki (klatki) obrazów i zapisać je do osobnych plików:
# convert animation.avi out_frame_%03d.png

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz