16.03.2016

Prosty sposób debugowania, używany w tym projekcie

Jak do tej pory, do pracy nad tym projektem używam notepada++ (w wersji minimalistycznej) wraz z kompilatorem zawartym w MinGW i swoim skryptem kompilującym. Bez żadnych dedykowanych edytorów. Na razie nawet nie zauważyłem potrzeby użycia gdb.
Kiedy chcę poobserwować zachowanie jakichś zmiennych używam funkcji fprintf( stderr,...)
Zwykły printf komplikuje sprawy buforowaniem standardowego wyjścia, czasami wymaga użycia fflush.

W przypadku MinGW z SDL'em, aby w ogóle można było użyć standardowego wyjścia, trzeba wyrzucić flagę -mwindows przy linkowaniu całości (sprawdź konfigurację skryptu kompilującego). Opcja ta jest odpowiedzialna za zamykanie okna konsoli tekstowej. Możliwe jest też użycie opcji -mconsole razem z -mwindows, (aby zachować okno konsoli, w niektórych wersjach MinGW).

Przy tego typu debugowaniu (poprzez standardowe wyjście tekstowe) warto jest uruchamiać program interpreterem poleceń z nakładką, która przetwarza kody ANSI Esc (np. ansicon.exe, jednorazowe wywołanie z opcją -i instaluje ją na stałe, zaś opcja -u odinstalowuje). Wtedy można m.in. wyróżnić kolorem i rozmieścić debugowane informacje na ekranie konsoli tekstowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz