11.03.2016

Organizacja kodu w aspekcie silnika

Kod źródłowy, który nie jest bezpośrednio zależny od ramy systemowej ("framework'u"), systemu operacyjnego i mechanizmów samej gry, umieszczam w katalogu "engine2d", czyli wszystko to co może być wykorzystane w dowolnie innym programie z tego typu interfejsem graficznym 2d. Odwołania pośrednio związane z systemem są już zuniwersalizowane poprzez "typedef'y" i funkcje inline, w "framework_dependent/fw.h", np. typy: _PIXEL, _COLOR, _SIZE, i funkcje: _LOAD_IMG, _CREATE_RGBA_SURFACE, _APPLY_ON_DISPLAY, _UPDATE_DISPLAY itp.

Obecnie  w "engine2d" znajdują się sprawy związane z oknami, konstruktor obiektu typu theWindow, przykładowa funkcja składowa theWindow::redrawAllPlanes(). W folderze tym są też umieszczone funkcje pomocnicze związane z wczytywaniem i przetwarzaniem zasobów typu tileSet. Powinna tam też znaleźć się implementacja animacji, detektor kolizji, sposoby wyświetlania tekstu, i wszystko co będzie miało praktyczną użyteczność dla tego typu powierzchni pikseli (_SURFACE) i innych rodzajów warstw wizualnych, które mogą zostać dodane w pszyszłości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz